Parterapi

Parterapierne har til formål, at I som voksne kommer til at ”opleve” hinanden i stedet for at være frustrerede på hinanden. At kunne leve sig ind i den anden part og ikke kun forstå sine egne behov. Denne form for parterapi har en afsmittende effekt på alle éns relationer da man får træning i at kunne leve sig ind i den anden og ikke kun være i sine egne behov. Frustrationerne springer jo ud af at man ikke føler sig mødt og set af den anden og den anden har det næsten med garanti på samme måde. Så det at få det frem i lyset og komme til at forstå hvad ens egen opvækst i form af strategier betyder for selve parholdet.

Når det også handler om jeres børn er det vigtigt at I som forældre har det godt med hinanden. Hvis en mor og far bekriger hinanden, kommer der krig inde i barnet og barnet er i risiko for at skulle vælge, så det ender med at tilsidesætte sig selv. Desuden har sådanne krige imellem de voksne store konsekvenser for barnet. Barnet får sværere ved at udvikle sig helt, da barnet kommer i alarmberedskab og der bliver ikke plads til barnets følelser, når forældrene bekriger hinanden. Fortsætter sådanne skænderier, er barnet i risiko for at blive traumatiseret.

Lever I som forældre sammen, skal I vælge at ville have det godt sammen og gøre det, der skal til, så jeres barn oplever, at der en god stemning i hjemmet, som igen er en forudsætning for, at jeres barn trives og udvikler sig.

Lever I som forældre ikke sammen, skal I stadig vælge at kunne samarbejde og have det godt i samarbejdet, så jeres barn trives og udvikler sig og, at jeres barn ikke oplever krig inde i sig selv, fordi de voksne er i "krig" med hinanden.

En parterapi kan også være mellem dig og en anden betydningsfuld voksen. Det kan være en mor, en far, en søskende, eller andre, hvor du har brug for, at jeres relation er bedre, så du får det godt.


At se sig selv og se den anden er helende og livgivende.