Hvad er psykoterapi

Psykoterapi er samtaleterapi og der findes flere grene indenfor psykoterapien med forskellige måder at arbejde på.

Den måde jeg udøver psykoterapi på er ikke en bestemt metode, men mere hvad der virker i nuet. Jeg er uddannet i flere forskellige metoder og bruger derfor det der virker bedst i nuet. Arbejdet har sit udgangspunkt i tanker, følelser og krop. Det kan være både konkrete problemer, men også symptomer du har opdaget som du ikke ved hvor kommer fra. Man ved ikke altid hvorfor man har det som man har det og hvorfor man gør som man gør.

SE traumearbejde er dog en helt stringent metodisk tilgang for at løsne traumet fra kroppen.